Willem Lingeman
L e v e n
V e r b o n d e n
v o o r  h e t
dat liefde en trouw u niet verlaten

 

Welkom

 

                                    Deze website is gerelateerd aan het boek 'Verbonden voor het Leven'.

 

Een uniek boek dat u de Goddelijke principes laat zien over huwelijk, echtscheiding en hertrouwen.

 

There is also an English version available. For more information you can visit the English website.

 


 

Verbonden voor het Leven steunt als Vriend voor het Leven de Week van het Leven.  

 


 

'Verbonden voor het Leven Radio'

 

'Verbonden voor het Leven Radio' nu ook als podcast bij iTunes en Spotify:

 

 


   

Ga voor inloggen met een QR code naar de pagina Radio.

 


 

U kunt hier de 'Verbonden voor het Leven Nieuwsbrief' aanvragen.

 


 

Via het tabblad Media kunt u kennisnemen van radio interviews, recensies en artikelen over het boek.

 

Onderaan deze pagina vindt u reacties van lezers.

 

U kunt hier uw bestelling plaatsen.

Tevens verkrijgbaar bij de Christelijke Boeken Centrale (CBC) te Houten of uw eigen boekhandel.

Nederlandstalige uitgave ISBN  978-94-6203-571-3.

Engelstalige uitgave ISBN 978-94-6203-841-7.

 


 

'Wanneer door dit boek één huwelijk gered kan worden, dan is het alle moeite waard geweest!'

Willem & Helen Lingeman

 

Nog nooit in de geschiedenis van de mensheid was de verwarring rond huwelijk, echtscheiding en hertrouwen zo groot.
Het percentage echtparen dat hun huwelijk verbreekt lijkt onder christenen gelijke tred te houden met de seculiere wereld. Echtscheiding laat bij alle betrokkenen diepe sporen na. Kinderen lijden hier in het bijzonder onder, vooral als ze nog jong zijn.
Gemeenteleden, oudsten, ouderlingen, voorgangers en predikanten kijken machteloos toe en weten doorgaans niet wat ze moeten doen. Sommigen van hen bevinden zich in dezelfde situatie of staan onder 'druk' van binnen en buiten de gemeente, om zich te schikken naar de tijdgeest.

We bidden en hopen dat dit boek tot heil mag zijn, niet alleen voor hen die zich in moeilijke huwelijkssituaties bevinden, maar eveneens voor gemeenteleden, oudstenraden, pastorale werkers en voorgangers. Het is een uitstekend hulpmiddel, voor zowel persoonlijke studie als in groepsverband, zoals bijbelkringen en catechese.
Ook voor toekomstige huwelijkspartners is dit boek een aanrader.
Het huwelijk is ingesteld door God, om een afspiegeling te zijn van de relatie tussen de Heer Jezus en Zijn Gemeente.

Er is hoop voor herstel van gebroken huwelijken

 


 

aanbevelingen

 

Het was een voorrecht om ‘Verbonden met het Leven’ van Willem Lingeman te lezen en te bestuderen.
Wat is het een vreugde om woorden te lezen die de eenvoudige, maar diepe Bijbelse principes over de duurzaamheid van het huwelijk toelichten.

Ik heb genoten van de frisse en innovatieve wijze waarop de auteur Gods oude principes neerlegt in de hedendaagse internationale kerkcultuur vanuit een uniek Nederlands perspectief.
Willem’s stijl van verzamelen, ordenen en presenteren van het Bijbelse bewijsmateriaal voor zijn directe beroep op de eigenzinnige, overspelige kerk is even vertederend als overtuigend.

Hij beschrijft hoe vele dwalende ‘christenen’ de zaak van Christus hebben belemmerd door hun bewust niet beleden, voortdurende zonde, waardoor de geboden van God vertroebeld worden, als volgt:

‘Gelukkig maar, dat God met een kromme stok rechte slagen kan maken!
Dit mag voor ons echter nooit een reden zijn om er Hem een aan te bieden.’

Amen!

Ik kan dit boek van harte aanbevelen om zelf te bestuderen en het onder de aandacht te brengen van hen die een reddingslijn nodig hebben, die hen bevrijdt uit deze gevaarlijke, misleide en losbandige generatie.

Stephen Wilcox, predikant
Theological Foundations Ministries
Canada

www.marriagedivorce.com

Veel om over na te denken. Hoewel er vragen overblijven, verdient 'Verbonden voor het Leven' een wijde verspreiding onder christenen.

ir. Kees Fieggen, is gepensioneerd leraar biologie en geeft Bijbellezingen

 

'Verbonden voor het Leven' bepaalt ons bij het geschrevene in Gods Woord, over de bedoeling van het huwelijk.
Het is een ernstige oproep en een heldere richtingwijzer. 'Tolle lege!' ('Neem en lees!')

Jan Rein de Wit, hoofdredacteur Weet Magazine, hét christelijk populair wetenschappelijk tijdschrift                   

www.weet-magazine.nl

 

'Verbonden voor het Leven' is een onmisbare bron voor iedereen die het verlangen heeft om te weten wat de Bijbel zegt over echtscheiding en hertrouwen!

Moge de Heer dit boek gebruiken om veel blinde ogen en dove oren te openen voor de waarheid van Zijn Woord over het belangrijkste probleem waarmee de kerk en de wereld van vandaag worstelen.

'Verbonden voor het Leven' is van het begin tot het einde zeer boeiend en het verheugt me om te weten dat de Heer het zal gebruiken om vele 'gevangenen' te bevrijden!

Als dit boek één ziel redt dan is het het schrijven waard geweest, maar ik weet zeker dat het meer vrucht zal dragen!

Judy Zevenbergen, Canada

 

'Verbonden voor het Leven' is een gemakkelijk te lezen, op de Bijbel gebaseerd, boek. Dit boek zet duidelijk Gods opdracht uiteen voor het huwelijk als voor één man met één vrouw, verbonden voor het leven!

Het onderwijs wordt in korte hoofdstukken uitgelegd. Bijbelverwijzingen gaan over hele verzen. Opvallende verzen zijn vet gedrukt om Gods onderwijs te benadrukken.

Het was een voorrecht om het boek 'Verbonden voor het Leven', van Willem, in het Engels in handen te krijgen. Hij en zijn vrouw vertelden hoe ze vele uren aan Bijbellezen en onderzoek hadden besteed om Gods waarheid voor het huwelijk te presenteren.

'Verbonden voor het Leven' deelt veel antwoorden op hedendaagse vragen. Willem schrijft: 'Laat de Schrift spreken!'. Bedankt voor dit Bijbelgetrouw onderwijs dat het huwelijk een VERBOND VOOR HET LEVEN IS!

Judith Bond, Sydney, Australië

 

Zeventig jaar geleden zou deze oproep niet nodig geweest zijn. Iedere christen wist dat het huwelijk slechts wordt beëindigd door het overlijden van de echtgeno(o)t(e). Ik ben zo dankbaar voor dit licht in Europa.

Lulu Renteria de Terrones, Mexico

 

'Het boek op zich is heel heel heel duidelijk over de positie van man en vrouw in het verbond van het huwelijk, want dat is wat het is; een verbond.
Ik raad je aan het boek eens te lezen en je gedachten er over te delen.
Misschien kan het wat voor je betekenen. Mij heeft het in ieder geval doen nadenken, ongeacht dat ik niet gehuwd ben.
Dat komt ook omdat het boek je doet nadenken over andere zaken dan het huwelijk.'

Sven Janssens, België

 


 

*Via de contact pagina kunt u, zonder enige verplichting, aanvullende informatie aanvragen.

 


 

reacties van lezers

 

Een aantal reacties van lezers wereldwijd. Om privacyredenen zijn geen namen vermeld.

'In mijn hart wist ik al wat in het boek staat; de Heere heeft mij zelf overtuigd dat ik in zonde leefde voor jaren lang. Maar vele medechristenen zijn hier niet bekend mee en volgen hun gevoel en zien alleen de ‘God is liefde’ kant. Inderdaad de ontrouw is in de Gemeente geslopen. Bedankt voor dit boek en het zuivere licht op dit moeilijke en vaak verdrietige onderwerp.'

'Graag zou ik jullie willen aanmoedigen door te gaan met jullie prachtige werk en meer mensen te leren over het huwelijksverbond en de huwelijkstrouw, zoals God dat voor ons bedoeld heeft. Ik ben ontzettend blij dat er nog christenen zijn die op basis van de Bijbel een standpunt in willen nemen en ik kijk er ook naar uit meer te leren hierover. Laat jullie niet ontmoedigen!'

'Ik vroeg mijn voorganger waarom dit onderwijs niet in de kerk wordt gegeven en hij zei: "Dat is niet nodig!"
Maar zou het niet voor iedereen beter zijn dat we deze boodschap al op jonge leeftijd horen?'

'Al meer dan een jaar geleden uw boek gelezen. Zeer geloofsopbouwend en duidelijk bijbelgetrouw. Blijf alsjeblieft doorgaan.'

'Ik heb het boek gelezen, het is Bijbelgetrouw, dat mag ook worden gezegd! Het boek is een aanrader voor alle christenen!'

'Ik heb al meerdere boeken en artikels gelezen over huwelijk, echtscheiding en hertrouwen, maar dit boek maakte wel de meeste indruk op mij.
Ik ervoer in mijn geest, terwijl ik dit boek las, dat de Heer ons over dit onderwerp wil wakker schudden.
Het is niet normaal dat zoveel huwelijken onder 'wedergeboren christenen' stranden (jammer genoeg ook het mijne).
Er is duidelijk iets verkeerds aan de hand.
Ik denk dat we in "Verbonden voor het Leven" van Willem Lingeman daarop een antwoord vinden.
Daarom wil ik bij deze zijn boek zeer aanbevelen.
Het is een radicaal boek, bijbelgetrouw, rechte lijnen trekkend, heel consequent en verregaand. Maar was Jezus ook niet zo?'

'Dit is het beste boek wat ik over dit onderwerp al las en heel belangrijk voor de gemeenten vandaag.
Ik hoop dat God dit boek zal gebruiken om het onderwijs hierover bij te sturen.'

'Ik ben zeer bemoedigd door de presentatie en uw duidelijke uitleg, ik weet nu zeker dat ik op de goede weg ben!'

'Bedankt voor de presentatie, voor mij zijn alle puzzelstukjes op z'n plaats gevallen.'

'Verbonden voor het Leven' is het beste boek wat ik op dit gebied heb gelezen, ik geef het graag aan anderen cadeau.'

'Indrukwekkend wat jullie hebben weten op te diepen.'

'Door 'Verbonden voor het Leven' werden we erin bevestigd dat Gods Woord de echte Waarheid is. Het ontroert ons.'

'Dit boek heeft mijn ogen geopend. Ik hoop dat er juist in deze tijd veel mensen tot inkeer mogen komen.'

'Het boek 'Verbonden voor het Leven' had ik in twee dagen uit.
Wat een openbaring! Jammer dat we hier bij onze opvoeding zo weinig over mee kregen.
Ja, hadden we het maar geweten...'

'Het boek 'Verbonden voor het Leven' gelezen en verhelderend bevonden.
Een schitterende studie over één van de meest delicate onderwerpen onder én van christenen.'

'De kerk heeft dringend behoefte aan dit onderwijs over het huwelijk, iedereen zou het moeten horen!'

'Een bijzonder boek, dat naar ik hoop en bid veel zegen zal verspreiden en de misleiding en leugens ontmaskeren.'

'Na mijn scheiding ben ik alleen gebleven.
Ik vond dat ik dat doen moest omdat God dat van mij vroeg maar kon dat nooit goed Bijbels onderbouwen.
Mijn omgeving vond dat ik moest hertrouwen. Door dit boek weet ik dat ik goed gehandeld heb.'

'Ik ben al weer meer dan tien jaar geleden gescheiden. We bleven beiden alleen.
Nadat mijn vrouw en ik dit boek hebben gelezen, kwamen we tot de conclusie dat we hier niet omheen konden en zijn na vele jaren weer in gesprek gegaan.'

'Een ontroerend boek.'

'Ik heb overspel gepleegd, heb daar spijt van en wil nu terug naar mijn man. Ik heb veel aan jullie boek gehad.'

'Wat ben ik hier ontzettend blij mee!!!...Waaaw!...Ik ben zelf al 28 jaar alleen na onze echtscheiding en heb in mijn hart altijd geweten dat een huwelijk voor het leven is, dat het huwelijk heilig is, ook al was ik op dat moment nog maar 33 jaar en kreeg ik vanuit de kerk niet de steun die ik nodig had...'

'Goed boek. Geen speld tussen te krijgen!'

'Een compleet boek.'

'Ik heb het boek gelezen, ervan genoten en van harte beaamd.'

'Steengoed boek!'

'We hebben onze kinderen allemaal een exemplaar gegeven.'

'Prachtig. Hartverwarmend. Confronterend. Vol herkenning. Genadevol. Zo waar.
En zeer leesbaar geschreven, met een mooie, rustige lay-out!'

'Door het lezen van uw boek werd ik mij ervan bewust dat ik aan het afdwalen was...'

'De Heere zegent u als arbeiders in Zijn wijngaard... uw trouw en toewijding aan het huwelijksverbond helpen mee om de leugens van de vijand te verdrijven! Prijs God!!'

'Heel veel dank voor uw boek! Het is de waarheid.
Ik was zelf hertrouwd na een echtscheiding toen de Heer me erop wees dat ik niet in Zijn wil was.
Ik ben opnieuw gescheiden en blijf trouw aan mijn eerste huwelijksbelofte.
Volgende week, op onze trouwdag, ga ik deze belofte hernieuwen, alleen, maar ik weet zeker, met de zegen van de Heer!
Wat een vrede en hemelse blijdschap in mijn hart.
Jullie boek is voor mij een hart onder de riem! 'Verbonden voor het Leven' koester ik dan ook als een echte schat.'

'Wat een prachtig boek!!'