Willem Lingeman
L e v e n
V e r b o n d e n
v o o r  h e t
dat liefde en trouw u niet verlaten

Inhoudsopgave van het boek:

 1.    Wat is een huwelijk?  
 2.    Wat is een verbond?
 3.    Het huwelijk in het Oude Testament
 4.    Wat zegt de Heer over het huwelijk in het Nieuwe Testament?
 5.    Het huwelijk als voorbeeld van de relatie tussen de Heer en Zijn Gemeente
 6.    Wat is, in het kort, de geschiedenis van de huwelijkssluiting in onze maatschappij?
 7.    Wat is de status van de (Christelijke) huwelijksvoltrekking in onze maatschappij?
 8.    Wat is de hedendaagse praktijk m.b.t. echtscheiding?
 9.    Wat zegt de Bijbel over echtscheiding?
 10.  De 'uitzonderingsregel' en het Joodse huwelijk
 11.  Zonde doen en in zonde vallen
 12.  Wat is overspel en wat is hoererij?
 13.  Wat zegt de Bijbel over deelname aan het Avondmaal?
 14.  Wat zegt de Bijbel over hertrouwen na  echtscheiding?
 15.  Herstel en heling
 16.  Een ernstige waarschuwing
 17.  Er kunnen mooie dingen gebeuren met gestolen goed
 18.  Twee getuigenissen
 19.  Als er nog geen huwelijk is
 20.  Ten slotte