Willem Lingeman
L e v e n
V e r b o n d e n
v o o r  h e t
dat liefde en trouw u niet verlaten

 

'Verbonden voor het Leven' in de media

 


19-05-2021 - Bekijk hier het vijfde interview van Jeffrey Schipper (CIP.nl) met Willem Lingeman

12-05-2021 - Bekijk hier het vierde interview van Jeffrey Schipper (CIP.nl) met Willem Lingeman

26-04-2021 - Bekijk hier het derde interview van Jeffrey Schipper (CIP.nl) met Willem Lingeman

19-04-2021 - Bekijk hier het tweede interview van Jeffrey Schipper (CIP.nl) met Willem Lingeman

12-04-2021 - Bekijk hier het eerste interview van Jeffrey Schipper (CIP.nl) met Willem Lingeman

31-10-2020 - Sven's Weblog

13-10-2013 - Lees hier de recensie van 'Verbonden voor het Leven' in het Reformatorisch Dagblad

sept. 2013   - Lees hier de recensie van 'Verbonden voor het Leven' in Uitdaging

 


 

 

Klik hier voor het interview van Rik Bokelman (CIP.nl) met Willem Lingeman.

(Publicatie CIP.nl, dinsdag 18 juni 2013 om 08:00)

 

Klik hier voor het interview van Jeffrey Schipper (CIP.nl) met Willem Lingeman.

(Publicatie CIP.nl, donderdag 28 mei 2015 om 09:00)
  

  

Donderdag 10 oktober 2013 konden luisteraars van Groot Nieuws Radio 1008AM de hele dag reageren op de stelling 'Hertrouwen na een echtscheiding is gelijk aan overspel plegen'. Om 07.45 uur was de lancering in het programma 'De Nieuwe Morgen'.

Luister hier naar de uitzending

 

Zaterdagavond 12 oktober 2013 gingen Tjitske Volkerink en Willem Lingeman tussen 21.00 en 22.00 uur op Groot Nieuws Radio 1008AM in gesprek over 'Verbonden voor het Leven' en reacties op de stelling.

Luister hier naar de uitzending

  

 

Zondagmorgen 17 november 2013 werd in het programma van Radio Morgenster, via het publieke radiostation Regio FM in Noord Groningen, een interview van Dien Hoetmer met Willem Lingeman uitgezonden. Zij gingen in gesprek over 'Verbonden voor het Leven'. 

Luister hier naar de uitzending

 

Zondagmorgen 4 september 2016 werd in het programma van Radio Morgenster, via het publieke radiostation Regio FM in Noord Groningen, een interview van Dien Hoetmer met Willem Lingeman uitgezonden. Zij gingen in gesprek over 'Verbonden voor het Leven'.

Luister hier naar de uitzending

 


 

 

Maandagavond 16 februari 2015 interviewde Peter Gorseman in het programma StudioCentraal auteur Willem Lingeman over 'Verbonden voor het Leven'.

Luister hier naar de uitzending

 

Maandagavond 23 mei 2016 interviewden Peter Gorseman en André Diepenbroek, in het programma StudioCentraal, auteur Willem Lingeman over 'Verbonden voor het Leven'.

Luister hier naar de uitzending

 

Maandagavond 12 september 2016 gingen presentatoren Hannah Neele en Peter Gorseman in het programma StudioCentraal met auteur Willem Lingeman in gesprek over 'de dag van de echtscheiding'.

Luister hier naar de uitzending

 


 

 

Zondagmiddag 23 april 2017 gingen presentator Jan Provoost en Willem Lingeman in gesprek over 'Verbonden voor het Leven'.

Radio 6FM is het publieke lokale radiostation voor de Gooise gemeenten Blaricum, Eemnes, Hilversum, Huizen en Laren. 

Luister hier naar de uitzending

 


 
 

 

Klik hier voor het interview van hoofdredacteur Henk Rijkers met Willem Lingeman.

(Publicatie Katholiek Nieuwsblad nummer 42, vrijdag 18 oktober 2013)

 


 

                                                          http://www.verbondenvoorhetleven.nl//images/Knipsel%20het%20Kontakt.png

 

Klik hier voor het interview van redacteur Janneke Boogaard met Willem & Helen Lingeman.

(Publicatie in de bijlage MooiLeven van het Kontakt, woensdag 2 april 2014)

 


 

'Verbonden voor het Leven' recensies

 


 

 

Gepubliceerd in Uitdaging 38e jaargang nummer 398, september 2013.  

 

Gespreksstof!

Kan in de christelijke gemeente na een echtscheiding sprake zijn van hertrouwen? Hierover is al veel nagedacht en gediscussieerd. Of - zeggen anderen - wordt er vandaag misschien te weinig over gesproken en 'schikken christenen zich naar de tijdgeest'?

Het boek Verbonden voor het leven zet op de achterflap stevig in: 'Nog nooit in de geschiedenis (...) was de verwarring rond huwelijk, echtscheidingen en hertrouwen zo groot. Gemeenteleden, oudsten (...) en predikanten kijken machteloos toe en weten niet wat ze moeten doen'. Die toon kom je zo niet tegen op de eerste pagina's. Bijna bescheiden wordt daar uitgelegd waarom de schrijvers zich hiermee bezighouden, waarna deze zinnen volgen: 'Mogelijk zijn we niet volledig geweest; (...) we hopen dat we elkaar dan verder kunnen helpen met aanvullende Bijbelteksten'.

Discussie

Stof tot nadenken, gesprek, en verzet (?), geeft dit boek zeker. Opvallend is al de sterke afwijzing van de uitzonderingsregel in Mattheus 5 en 19; volgens de schrijvers is die alleen tot de Joden gericht en bedoeld voor de ondertrouwde staat. Van hieruit is de stap naar het tweede huwelijk niet groot: 'Het aangaan (...) kan nooit de ontbinding van het eerste bevestigen, dan wel legaliseren'. Je hoeft het niet met de auteurs eens te zijn om het gesprek hierover met elkaar aan te gaan.  

 

Terug naar boven 


                  

Reformatorisch Dagblad.PNG - 42.09 KB                                     

Gepubliceerd in het Reformatorisch Dagblad op 13 november 2013. 

Door: ds. W. Silfhout

Huwelijk vraagt absolute trouw

Weer een boek over huwelijk, echtscheiding en hertrouwen, zal menigeen verzuchten. Toch, waar vragen omtrent huwelijksproblemen, echtscheiding en hertrouwen ook binnen de reformatorische gezindte toenemen, is het goed dat er over die vragen wordt nagedacht.

De studie "Verbonden voor het leven" wil een Bijbelse beschouwing geven over huwelijk, echtscheiding en hertrouwen. Als een van de redenen om dit boek te schrijven noemt Willem Lingeman dat zaken die in de wereld opgang maken op enig moment ook de gemeente lijken binnen te sluipen. De schrijver richt zich vooral op het opnieuw trouwen na echtscheiding. Ook binnen de kerk wordt naar de mening van de auteur hertrouwen na echtscheiding steeds sneller geaccepteerd. Gevoelens van mensen, ook van ambtsdragers, gaan gemakkelijk uit boven wat God in Zijn Woord ons zegt. Zij die in het pastoraat regelmatig met huwelijksproblemen te maken krijgen, zullen dat wel herkennen.

Het boek bevat veel informatie waarmee we onze winst kunnen doen om vragen op dit terrein te kunnen beantwoorden. Niet altijd is de informatie even relevant voor het onderwerp, al heeft het er wel zijdelings mee te maken. Zo denk ik dat hoofdstuk 13, "Wat zegt de Bijbel over deelname' aan het avondmaal?", niet zo veel toevoegt aan het beoogde doel van de schrijver,

In het kort komt zijn opvatting erop neer dat hertrouwen alleen mogelijk is als de dood scheiding heeft gemaakt, Het huwelijksverbond vraagt onvoorwaardelijke trouw, tot aan de dood. Onder verwijzing naar Romeinen 7: 2 en 3 komt de auteur tot de conclusie dat alleen de dood een einde maakt aan het verbond dat man en vrouw hebben gesloten. Als iemand zijn of haar levende man of vrouw verlaat en een andere relatie aangaat, is die persoon een overspeler.

Uitvoerig gaat Lingeman in op het verbondskarakter van het huwelijk en daarover zegt hij mooie dingen. Ook over het huwelijk als een afschaduwing van de gemeenschap tussen Christus en Zijn Kerk worden waardevolle opmerkingen gemaakt.

Wat de Bijbel zegt over echtscheiding en hoe we de kwestie van de "scheidbrief" (Deut. 24:1-4) moeten beoordelen, zet de schrijver uiteen op een wijze die op instemming mag rekenen.

Mijn bezwaren tegen het boek richten zich niet in de eerste plaats op het gebruik van een andere Bijbelvertaling dan de Statenvertaling; ook niet op de nogal stellige manier waarop de auteur zijn mening proclameert, wat soms wat betweterig overkomt.

Mijn belangrijkste bezwaar is gericht tegen de opvatting dat er geen redenen zouden zijn tot echtscheiding die een tweede huwelijk mogelijk maken. De auteur wijst categorisch de mogelijkheid van hertrouwen af als het eerdere huwelijk is ontbonden als gevolg van overspel (porneia).

Als de Heere Jezus in Mattheüs 19:9 zegt: "Maar Ik zeg u, dat zo wie zijn vrouw verlaat, anders dan om hoererij, en een andere trouwt, die doet overspel; en die de verlatene trouwt, doet ook overspel", dan exegetiseert de schrijver die uitzondering "anders dan om hoererij" min of meer weg door te stellen dat het hier gaat om een regel speciaal gericht aan de Joden en Joodse christenen en dat het de ondertrouwde staat betrof.

Het is waar dat deze uitzondering bij Markus (10:11, 12) en Lukas (16:18) niet voorkomt, maar een van de eerste regels van de exegese is dat we Schrift met Schrift moeten vergelijken.

De schrijver heeft me dan ook niet kunnen overtuigen van het on-Schriftuurlijke van hertrouwen als de vroegere echtgenoot zich schuldig heeft gemaakt aan overspel en het eerdere huwelijk daarom is ontbonden.

We moeten de deur niet op een kier zetten voor allerhande redenen om echtscheiding gemakkelijker te maken en ook hertrouwen na echtscheiding gewoon te gaan vinden. Daarvoor is. het huwelijk te heilig. Maar we moeten wel de Schrift laten spreken, hoe moeilijk dat soms ook is vanwege ons verduisterde verstand.

 

Terug naar boven 


 

 

 

Gepubliceerd op Sven's Weblog, 31 oktober 2017. 

Door: Sven Janssens, Lombardsijde (België)

Een paar dagen geleden heb ik het boek uitgelezen; “Verbonden voor het leven“, door Willem Lingeman in samenwerking met zijn echtgenote.

Het is een boek dat spreekt over het huwelijk, het verbond tussen twee mensen. Maar behalve dat vertelt het ook over wat scheiding inhoudt en wat de Bijbel erover zegt. Een vrij confronterend boek, maar … mmm … een boek waar ik wel kan achterstaan, en wel om de volgende reden.

Het boek op zich is heel heel heel duidelijk over de positie van man en vrouw in het verbond van het huwelijk, want dat is wat het is; een verbond. Door de jaren heen is scheiding bijna een rage geworden ook binnen de kerk-cultuur. “We passen niet bij elkaar” of “We zijn uit elkaar gegroeid” enzovoort. Natuurlijk zijn we niet blind voor misbruik en mishandeling binnen het huwelijk. Maar scheiding lijkt een vluchtroute te zijn die door Bijbel lijkt goedgekeurd te zijn.

En als het dat niet is, dan plakken we de genade er maar tegen. Alles in naam van de genade.

We moeten heel erg opletten met de dingen die we doen. Alles goed overwegen.

Persoonlijk denk ik niet dat het probleem zozeer ligt bij wat er in het huwelijk gebeurt waardoor een scheiding wordt geactiveerd; om het zo maar te zeggen. Ik denk ook dat kinderen en jongeren ook helemaal niet worden voorbereid op het huwelijk. We worden van jongs af aan de wereld ingestuurd en worden overgoten met de algemeen, door de maatschappij geaccepteerde manier van met mannen en vrouwen omgaan. Gevoelsmatigheid.

Alles is gevoelsmatig. Je voelt je aangetrokken tot iemand, dan zal dat wel verliefdheid zijn. Hop, beetje flikflooien, misschien trouwen en als het zo ver komt en het loopt niet zoals verwacht, hop, scheiden. Hoe moeilijk kan het zijn. Dat is wat onze jeugd, kinderen en jong-volwassenen meekrijgen. Dat is wat de kerk ook toelaat, want er is genade, en God wil toch dat we gelukkig zijn.

Nu, een verbondsluiting brengt niet altijd “gelukzalig gevoel” met zich mee. Dat is soms jezelf even aan de kant zetten en pijn lijden om zo het verbond tot stand te houden.

Zelf zal ik in de eerste plaats een huwelijk supporten, en tijdens moeilijke momenten zal ik zelf ook geen scheiding voorstellen, zelfs niet insinueren. Het is verbazingwekkend hoeveel getuigenis er is van mensen die zijn blijven vertrouwen op God en herstelling hebben mogen meemaken in hun huwelijk en die een stabieler huwelijk hebben dan voordien. Zelf heb ik een aantal van die getuigenissen mogen horen.

Maar dat zijn getuigenissen die we zien als uitzonderingen op de regel, terwijl eigenlijk die getuigenissen juist de regel zijn. Het zijn de scheidingen die de uitzondering zijn, ongeacht het feit dat het soms met grote aantallen is.

Ik raad je aan het boek eens te lezen en je gedacht erover te delen. Misschien kan het wat voor je betekenen. Mij heeft het in ieder geval doen nadenken, ongeacht dat ik niet gehuwd ben. Dat komt ook omdat het boek je ook doet nadenken over andere zaken, behalve huwelijk.

Terug naar boven